Frågor & Svar

Vi har sammanställt svar till några av de vanligaste frågorna man troligen stöter på när man pratar och sotning och brandskyddskontroll. För mer information kan har vi massor av bra länkar. Klicka bara på Länkar i menyn ovan.

Tycker du att det saknas något i nedan information är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Kontaktinformation hittar du längs ner på sidan.

Fråga:

Svar:

Räddningsverket (SRV) kom ut med nya föreskrifter gällande från första januari 2004, SRVFS 2004:5 Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om rengörning (sotning). Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor. I korthet är förändringarna sotningsfristerna (hur ofta det ska sotas), en utökad brandskyddskontroll samt dispens för att få sota sin egen anläggning. SRV har inte hunnit skriva kompletta allmänna råd och anvisningar för detta ännu. Avsikten är sedan att respektive kommun ska anta sotningsfristerna och rutinerna för dispenser lokalt. Fram till dess gäller den tidigare lagstiftningen.
Lagen i sin helhet kan läsas på SRV:s sida.
Sotningen kommer att fungera som tidigare förutom för de som söker och får dispens för att sota själva.
Förmodligen är det ett kajbo, vi rensar maskinellt och säljer även kajskydd för att förhindra nya bevingade snyltgäster.
Skorstenen och eldstaden försätts under övertryck, en rökalstrare läggs i eldstaden/rökkanalen och vi följer sedan skorstenen i hela sin längd för att upptäcka eventuella läckage. Vi kontroller även att inte brännbart material är placerat för nära skorstenen eller eldstaden, ev görs även en kontrollrensning.
 • Vid nyinstallation av eldstad/rökkanal
 • Vid byte av eldstad/rökkanal/bränsle
 • Vid sprängning och pålningsarbeten
 • Efter soteld
Hur ofta skall det sotas och kontrolleras framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister. SRVFS 1996:6
Den sotningsavgift du betalar för sotningen baseras på en taxa din kommun beslutat. Avgiften består dels av fasta avgifter för olika sotningsobjekt, dels av en grundavgift som kan variera mellan olika sotningsdistrikt. Grundavgiften, som bland annat täcker kostnaden för sotarens inställelse, är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela sotningsdistriktet. Genom att planera arbetet, så att det sotas färdigt i ett område åt gången, hålls kostnaderna nere. Det är därför som du själv inte kan bestämma dag för sotningen till fasta priser.
Ett glidskydd är en anordning som monteras vid takfoten för att förhindra att markstegen kan glida i sidled eller bakåt. För mer information om glidskydd kan man se på Regler gällande tak och takskydd.
Ring räddningstjänsten på 112.
Information om olika eldstäder finns under Eldningstips till vänster.
Möjliga orsaker och åtgärder:
 • Tilluft saknas för förbränningen
  • Kontrollera att spjällen är öppna
  • Om köksfläkten är på kan du testa att slå av den
  • Öppna ett fönster
 • Tilltäppt rökkanal av sot, kajbo eller dylikt (se fråga om kajbo ovan)
 • Lågtryck utomhus
 • Kalluft i rökkanalen
  • Är kanalen kall kan det vara dåligt drag, man kan då värma upp kanalen genom att elda lite tidningspapper först
Då kan du maila till oss, alternativt ringa. Adress och telefonnummer hittar du under kontakta oss högst upp på sidan.