Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet.

 • Sotbildning och beläggningar.
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
 • Temperaturförhållanden.
 • Tryckförhållanden och täthet.
 • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken annläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8år.

Intervall för brandskyddskontroll (småhus)

Intervall för värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen, t.ex. ved, pellets eller flis; vart annat år.
 • Eldning med olja eller gas; vart fjärde år.

Intervall för köksspisar

 • Eldning med fasta bränslen kontrolleras vart annat år.
 • Eldning i mycket begränsat omfattning (ej uppvärmning eller matlagning); vart åttonde år.
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus; vart åttonde år.

Lokaleldstäder

 • som utgör den primära uppvärmningskällan där den är uppställd; vart annat år.
 • som inte utgör den primära uppvärmningkälland där den är uppställd; vart åttonde år.
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus; vart åttonde år.

Avgifter

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.