Förbered dig på sotarens hembesök

För att underlätta för sotaren bör du förbereda dig så att inga eventuella förhinder gör att sotaren får vänta.

Några råd som vi kan ge dig är följande:

  • Ta fram stegen till taket.
  • Kontrollera att takstegen samt att glidskyddet för markstegen är ok.
  • Plocka undan runt eldstäder och rensluckor.
  • Ta bort föremål som du är rädd om. Som exempelvis vaser, mattor och dylikt.
  • Vid rengöring av spishyllan, ta bort eventuell föremål runt om.

Om du ej kan vara hemma eller ha någon närvarande vid sotarens besök kan du lämna en nyckel till grannen. Du kan också lämna nyckel till sotningskontoret eller gömma den och tala om för oss var den finns. Du kan även be sotarn ringa dig på arbetet om du har möjlighet att åka ifrån, eller till den som passar åt dig.

Det kan vara svårt att få en mera exakt tid till sotarens besök. Det beror på att man inte vet exakt hur lång tid det tar i varje hus. Till exempel har kanske pannan alstrat onormalt mycket sot och sotningen tar dubbelt så lång tid som normalt, etc.

Vi försöker i görligaste mån tillgodose om ni önskar att byta dag för sotningen. Men det krävs att vi är kvar i området och att det inte är allt för långt mellan arbetsställena. Annars kan tiderna inte hållas och sotaren kan inte gå hus i hus enligt planeringen utan måste åka fram och tillbaka.