Välkommen

På vår hemsida finner du information om vårt företag och vilka tjänster vi har att erbjuda dig. Här får du också tillgång till en mängd med information som t.ex. lagar och regler, svar på vanligaste ställda frågor, tips osv. Finner du inte ditt svar på vår hemsidan är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktvägar hittar du längst ner på sidan.

Beställa jobb? Square image Klicka för att öppna ett beställningsformulär.

Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?

Vi på sörmlandsotarna utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt i imkanaler m.m. som ett led i samhällets brandskydd. Vi kan också erbjuda tjänster inom områdena uppvärmningsekonomi, ventilation och miljöskydd.

Sotarmästare  Sotare  Sotare
   
Svanthe Johansson  Johan Johansson  Kjell Andersson 

Vi utför bland annat